Tag Archives: skribent

SKRIBENT PÅ DAGENS KONFLIKT

26 Jul

Dags att outa att jag blivit tillfrågad om, och tackat ja till, att skriva på Dagens Konflikt. Det tål alltid att fundera på för en författare som får ett sånt här erbjudande. Jag står för mina åsikter, men vill självklart inte binda upp mig för någon partilinje. Det var just därför jag efter att ha tänkt noga på saken tackade ja. Skribenterna på Dagens Konflikt har marxismen gemensam, men annars finns en politisk bredd. Allt från vänsterpartister till utomparlamentariskt orienterade skriver på sidan. Ambitionen är att föra en öppen, modern och radikal vänsterdebatt. Jag känner mig mycket glad att ha blivit erbjuden plats i detta sammanhang, på en sida jag vet läses av och engagerar många. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med en personlig röst.

Jaha, inte så mycket att tillägga här tror jag. Det blev mer av en blänkare än ett inlägg. Men vi hörs igen. Här och på Dagens Konflikt.